Debata z okazji 38 rocznicy utworzenia PKE

Debata z okazji 38 rocznicy utworzenia PKE (23.09.1980 r.)

Polski Klub Ekologiczny oraz Fundacja MIPiSE zorganizowali jubileuszową debatę, która odbyła się 24.09.2018 r. w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie przy al. Kijowskiej 14.
Tematem spotkania był „CZŁOWIEK-PRZYRODA-MORALNOSĆ”

Podczas debaty prof. dr hab. Janusz A. Majcherek – Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, autor książki pt.: „Człowiek, przyroda, moralność”, dokonał analizy trendów we współczesnej ekologii, ekofilozofii i etyki środowiskowej.

Podczas spotkania odznaczeni i uhonorowani zostali członkowie i sympatycy PKE
Minister Środowiska Henryk Kowalczyk odznaczył 5 członków Rady Naukowej Odznakami Za Zasługi Dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Odznaki z upoważnienia Ministra wręczył Jan Kosiorowski Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Wyróżnieni zostali:
– prof. dr hab. inż. arch. Barbara Bartkowicz – Politechnika Krakowska, Szefowa Towarzystwa Urbanistów Polskich w Krakowie
– prof. dr hab. inż. Janusz Miczyński- aerolog, specjalista ochrony powietrza Uniwersytet Rolniczy
– prof. dr hab. Zbigniew Mirek, przyrodnik, botanik Polska Akademia Nauk
– prof. dr hab. inż. Włodzimierz Roszczynialski – Rektor WSZiB w Krakowie
– dr Zygmunt Fura, chemik, sekretarz Rady Naukowej PKE

Kolejnym wyróżnieniem była Odznaka Honoris Gratia za zasługi dla Miasta, które z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego wręczył jego zastępca Tadeusz Trzmiel. Odznakę otrzymali:
– prof. Andrzej Tomek – Uniwersytet Rolniczy
– mgr inż. Jan Kosiorowski – Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych

Następnie Prezes Zarządu Okręgu PKE mgr Adam Markowski w imieniu Polskiego Klubu Ekologicznego wręczył Panu Tadeuszowi Trzmielowi specjalne podziękowania za życzliwość, wspieranie i wyrozumiałość dla zgłaszanych postulatów.

Dyrektora RDLP Jan Kosiorowski wręczył najwyższe odznaczenia polskich leśników (kordelasy) dla:
– mgr Adama Markowskiego
– prof. Zbigniewa Mirka
– prof. Włodzimierza Roszczynialskiego
– dr Zygmunta Fury

Odznaczenie Złotym Krzyżem Zasługi dostał również mgr inż. Krzysztof Maurer.

PKE wraz z Fundacją MIPiSE ustanowili nagrodę im. Marii Gumińskiej. Nagroda została przyznana w dwóch kategoriach dziennikarskiej i dla aktywnego członka ruchu ekologicznego NGO.
Nagrodę dziennikarza otrzymał red. Marcin Kozielski, natomiast nagrodę w kategorii NGO otrzymał dr Zygmunt Fura. Nagrody oraz statuetki dofinansowane były przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Gratulujemy,