Zebranie organizacyjne

14.11.2018 r. (środa)
godz. 18:00
sala 5 K
WSZiB al. Kijowska 14 Kraków

PKE zaprasza na spotkanie organizacyjne Koła Młodych. Do Koła mogą należeć zarówno uczniowie od 16 lat jak i studenci.
Program:
1) Założenia programowo – ideowe PKE
2) Dyskusja nad programem działalności Koła Młodych PKE
3) Wybór zarządu Koła
4) Możliwości finansowania projektów młodzieżowych – informacja
5) Możliwości współpracy zagranicznej – informacja

Przed spotkaniem nowi członkowie PKE będą mogli wypełnić deklaracje członkowskie. Prosimy o przekazanie informacji znajomym oraz chętnym do włączenia się do działalności w PKE. Podstawowe informacje znajdują się na stronie www.pke-zg.home.pl