wtorek, 28 wrześniaWitamy na stronie naszej ekologicznej fundacji!

Środowisko

Rola recyklingu w gospodarce o obiegu zamkniętym
Środowisko

Rola recyklingu w gospodarce o obiegu zamkniętym

Rola recyklingu w gospodarce o obiegu zamkniętym W lipcu Rada Europejska podjęła decyzję o wprowadzeniu od stycznia 2021 r. podatku w wysokości 0,80 euro za kilogram odpadów z tworzyw sztucznych niepoddanych recyklingowi w UE. Szczegóły dotyczące sposobu wdrożenia tego środka w poszczególnych krajach członkowskich UE oraz zatwierdzenia go przez Parlament Europejski nie zostały jeszcze ostatecznie ustalone, ale podjęcie tej decyzji nie zyskało jednoznacznej aprobaty. Niektóre grupy przemysłowe twierdzą, że podatek utrudni postęp w kierunku rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym, jeśli nie zostanie ponownie zainwestowany w infrastrukturę recyklingu. Inni przewidują, że dodatkowy koszt zmniejszy ekonomiczną opłacalność stosowania tworzyw sztucznych niepochodzących z recyklingu. Podatek ten od...
Zielona rewolucja
Ekologia, Środowisko

Zielona rewolucja

W latach 1960-1980 w Stanach Zjednoczonych zaczęto używać pojęcia zielonej rewolucji dla określenia wzrostu produkcji rolnej, który miał miejsce w tym kraju i który później rozprzestrzenił się na inne kraje świata. Przyczyną tej rewolucji był agronom Norman Borlaug, który rozpoczął badania nad gatunkami ryżu, pszenicy i kukurydzy, aby uzyskać bardziej wydajne odmiany, ponieważ niska produkcja tradycyjnych upraw nie była w stanie zaspokoić zapotrzebowania na żywność populacji, która nie przestawała rosnąć. Czym jest zielona rewolucja, jakie są jej cechy i cel? Zielona rewolucja opiera się na zestawie ulepszeń technicznych w rolnictwie, została zapoczątkowana w latach 60. w celu rozwiązania problemu niedożywienia, wynikającego ze wzrostu liczby ludności. Potrzeba tej rewolucji wynika z...