Rola recyklingu w gospodarce o obiegu zamkniętym

Rola recyklingu w gospodarce o obiegu zamkniętym
W lipcu Rada Europejska podjęła decyzję o wprowadzeniu od stycznia 2021 r. podatku w wysokości 0,80 euro za kilogram odpadów z tworzyw sztucznych niepoddanych recyklingowi w UE. Szczegóły dotyczące sposobu wdrożenia tego środka w poszczególnych krajach członkowskich UE oraz zatwierdzenia go przez Parlament Europejski nie zostały jeszcze ostatecznie ustalone, ale podjęcie tej decyzji nie zyskało jednoznacznej aprobaty.
Niektóre grupy przemysłowe twierdzą, że podatek utrudni postęp w kierunku rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym, jeśli nie zostanie ponownie zainwestowany w infrastrukturę recyklingu.
Inni przewidują, że dodatkowy koszt zmniejszy ekonomiczną opłacalność stosowania tworzyw sztucznych niepochodzących z recyklingu. Podatek ten odzwierciedla jednak istniejący trend w kierunku przyjaznych dla środowiska opakowań, któremu głosy sprzeciwu raczej nie przeszkodzą. Producenci i marki już pracują nad tym, aby opakowania z tworzyw sztucznych były przyjazne dla środowiska, a jednocześnie opłacalne ekonomicznie.

Wpływ bawełny na środowisko

Gospodarka o obiegu zamkniętym dla tworzyw sztucznych, w której materiały są poddawane recyklingowi i ponownie wykorzystywane, jest ważnym elementem rozwiązania problemu zrównoważonego rozwoju. Jednak gospodarka o obiegu zamkniętym nie przychodzi szybko i wymaga przywództwa, a przynajmniej współpracy pomiędzy partnerami.
W 2018 roku Fundacja Ellen MacArthur, we współpracy z Programem Środowiskowym ONZ, uruchomiła Globalny Program Nowej Gospodarki Tworzywami Sztucznymi, który wyznaczył cele w zakresie rozwiązania problemu odpadów i zanieczyszczeń z tworzyw sztucznych. Od tego czasu około 60% marek sprzedawców detalicznych i producentów opakowań z grupy sygnatariuszy, którzy używają problematycznych tworzyw sztucznych, wyeliminowało je lub ma konkretne plany ich stopniowego wycofania.
Dlaczego stosowanie tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu stanowi tak duże wyzwanie? Jednym z powodów jest to, że jest to skomplikowane, ponieważ zależy to od całego łańcucha obiegu tworzywami sztucznymi, a nie tylko od zaangażowania jednej organizacji. Jeśli chcemy w większym stopniu wykorzystywać tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu, musimy przede wszystkim opanować problem odpadów z tworzyw sztucznych.
Gospodarka o obiegu zamkniętym wymaga, aby produkty były projektowane z myślą o recyklingu, na przykład poprzez wykorzystanie mniejszej liczby rodzajów tworzyw sztucznych w jednym przedmiocie w ten sposób, aby można je było łatwo zdemontować. Eksperci utrzymują, że wszyscy uczestnicy łańcucha obrotu tworzywami sztucznymi dostrzegają konieczność kontynuowania wysiłków na rzecz zmniejszenia ogólnego zużycia tych tworzyw, projektowania ich z myślą o recyklingu, zwiększenia zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych, lepszego sortowania, jak również stworzenia nowych technologii recyklingu w celu zwiększenia wykorzystania tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Jedna odpowiedź do „Rola recyklingu w gospodarce o obiegu zamkniętym”

  1. Awatar wariat
    wariat

    Recykling jest ważny ale… Czy oni tego potem wszystkiego i tak nie mieszają?

Dodaj komentarz