Co to są techniki rolnictwa ekologicznego i na co zwracają uwagę?

Jednym z celów rolnictwa ekologicznego jest produkcja żywności wysokiej jakości, wolnej od zanieczyszczeń, a także stosowanie technik przyjaznych dla środowiska. Techniki te mają na celu maksymalizację wzrostu upraw i poprawę wydajności rolnictwa.

Co to są techniki rolnictwa ekologicznego i na co zwracają uwagę?

Jak napisaliśmy, techniki rolnictwa ekologicznego dążą do maksymalizacji wzrostu i produktywności upraw, ale poprzez naturalne procesy, bez użycia nawozów i chemikaliów. Te naturalne procesy mogą polegać na lepszym zarządzaniu uprawami, poprawie ochrony wód, zapobieganiu i zwalczaniu szkodników i chorób, zwalczaniu roślin lub chwastów, które mogą być szkodliwe dla wzrostu upraw, stosowaniu naturalnej gnojowicy lub mulczowaniu. Inne ważne procesy to zarządzanie odmianami roślin uprawnych dostosowanymi do lokalnych warunków oraz przestrzenne i czasowe zróżnicowanie upraw.

Ściółkowanie w rolnictwie ekologicznym

Technika ta nazywana jest również mulczowaniem i jest bardzo skuteczna w zatrzymywaniu wilgoci w glebie. Mulczowanie polega na wykorzystaniu naturalnych substancji do stworzenia na glebie warstwy zatrzymującej wilgoć. Dodatkową korzyścią jest to, że zastosowane materiały mogą być wykorzystane przez rośliny jako materia organiczna. Aby przeprowadzić tę technikę, należy dobrze wybrać materiał, który zamierzamy użyć i nie nakładać zbyt grubej warstwy na glebę, ponieważ może to spowodować utratę tlenu, a tym samym korzeni.


Opublikowano

w

przez

Tagi: