Konsekwencje podnoszenia się poziomu morza

Skutki podnoszenia się poziomu morza są już widoczne, ale co gorsza, prognozy na niezbyt odległą przyszłość nie wróżą niczego dobrego. To niektóre z konsekwencji, które ponosimy i będziemy ponosić w nadchodzących dekadach:

  • Najbardziej dotknięte są obszary przybrzeżne, gdyż powoduje erozję terenu i zagraża to wszystkim pobliskim polom uprawnym.
  • Jest to również zagrożenie dla wszystkich konstrukcji nadbrzeżnych, takich jak restauracje, mieszkania i tereny rekreacyjne, konstrukcji specjalnie zaprojektowanych dla turystyki. Dlatego też oddziaływanie ma nie tylko charakter środowiskowy, ale także gospodarczy i społeczny.
  • Zniknięcie tych miast zbudowanych poniżej poziomu morza, które potrzebują systemów odwadniających do ich utrzymania. Na przykład
  • Wenecja została już poważnie dotknięta w ciągu ostatnich dwóch lat.
  • Wyspy w końcu zniknęłyby, a cała miejscowa ludność musiałaby zostać przesiedlona na inne tereny.
  • Wraz ze wzrostem poziomu morza dochodzi do zanieczyszczenia warstw wodonośnych i zalania terenów podmokłych. Wpływa to na życie flory i fauny zamieszkującej te ekosystemy.
  • Zmiana klimatu powodująca zjawiska atmosferyczne o większej intensywności: burze, fale pływowe, ulewne deszcze itp. W https://www.ekarwia.pl sprawdzisz aktualną sytuację meteorologiczną nad Bałtykiem i wiele więcej.

Rozwiązania dla spowolnienia wzrostu poziomu morza

Aby spowolnić wzrost poziomu morza, musielibyśmy najpierw spowolnić globalne ocieplenie. Aby znaleźć rozwiązanie, temperatura nie może wzrosnąć w przyszłości o więcej niż 1,5°C. IPPC ogłosiło raport dotyczący globalnego ocieplenia, w którym nalega na podjęcie decyzji o ograniczeniu wzrostu temperatury i wyjaśnia korzyści dla ekosystemów i zdrowia ludzkiego.

Cel ten popiera prawie 200 krajów, a żeby go osiągnąć, trzeba będzie drastycznie zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych netto do poziomu zerowego do 2040 r. Jak to osiągnąć? Spalanie paliw kopalnych i działalność przemysłowa to główne źródła emisji gazów cieplarnianych. Poniżej przedstawiono niektóre ze zmian, które należałoby wprowadzić, aby osiągnąć ten cel:

  • Zakazanie zaprogramowanej przestarzałości, tak aby produkty technologiczne trwały dłużej, zmniejszając tym samym produkcję.
  • Zmiana modelu ekonomicznego, bo system kapitalistyczny dąży do masowej produkcji, aby oferować produkty konsumentom. A to właśnie masowa produkcja generuje większość emisji, które powodują globalne ocieplenie.

Opublikowano

w

przez

Tagi: