Cele Fundacji i sposoby ich realizacji

see in English

 1. Działalność Fundacji ma charakter apolityczny.
 2. Fundacja ma charakter niedochodowej jednostki organizacyjnej użyteczności publicznej.
 3. Fundacja współpracuje z Polskim Klubem Ekologicznym.
 4. Siedziba: al. Kijowska 14, 30-079 Kraków, email: eko@wszib.edu.pl
 5. Prezes: dr Zygmunt Fura (ekokonferencja@gmail.com).

Głównymi celami Fundacji są

 1. ochrona środowiska naturalnego;
 2. wspieranie pro-ekologicznych inicjatyw obywatelskich;
 3. współpraca z władzami miast, gmin, powiatów i województw w zakresie ekologii;
 4. inicjowanie i wspieranie działań w sferze gospodarki energetycznej zgodnie z zasadami trwałego i zrównoważonego rozwoju;
 5. działanie na rzecz ekorozwoju obszarów wiejskich;
 6. organizowanie konferencji, seminariów i szkoleń zakresu rozwiązań proekologicznych;

Fundacja realizuje swoje cele m.in. przez

 • organizowanie i prowadzenie kongresów, konferencji i seminariów naukowych;
 • prowadzenie i wspieranie działalności publicystycznej i wydawniczej;
 • prowadzenie działalności szkoleniowej;
 • współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji;
 • rzecznictwo interesów różnych grup związanych z energetyką działających na rzecz wdrażania rozwiązań energooszczędnych i wykorzystujących odnawialne źródła energii, konsolidowanie producentów OZE i innych rzeczników innowacji ekologicznych
 • współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
 • prowadzenie lub inicjowanie i wspieranie działalności lobbingowej w procesach legislacyjnych mogących mieć wpływ na realizację celów Fundacji;

Konferencje organizowane przez Fundację

Lp. Data Temat
1 23.09.2015 „Myśleć globalnie – rozwiązywać w Krakowie”
2 11.01.2016 „Metro w Krakowie”
3 15.02.2016 „Radon w mieszkaniu i jego skutki”
4 14.03.2016 „Quo Vadis Cracovio”
5 18.04.2016 „Inwestycje, a ład w przestrzeni, ułomności ustawy o planowaniu przestrzennym”
6 16.05.2016 „Rewolucja energetyczna, ale po co ?”
7 30.05.2016 „Komunikacja elektryczna w Krakowie. Stan aktualny, ocena, perspektywy: autobusy, samochody, rowery.”
8 20.06.2016 „Odnawialne źródła energii (OZE). Mała energetyka w walce o czyste powietrze”.
9 19.09.2016 „Komunikacja w Krakowie – zrównoważona i ekologiczna. Granice, możliwości, bariery i perspektywy.”
10 17.10.2016 „Czy Zakrzówek może być ekologiczny?”
11 24.10.2016 „Ochrona piękna w Krakowie – projekt Nowa Huta Park Kulturowy.”
12 07.11.2016 „Odpady – fakty i mity. Czy gmina może być energetycznie samowystarczalna wykorzystując odpady?”
13 21.11.2016 „Strategia Krakowa do 2030 roku”
14 05.12.2016 „Pszczoła – ekologia – zdrowie”
15 09.01.2017 „Powietrze nad Małopolską – Walka ze smogiem – Opinia o uchwale antysmogowej.”
16 20.02.2017 „Energia odnawialna w Krakowie w walce ze smogiem. Stan aktualny i możliwości.”
17 20.03.2017 „Wisła – żegluga, turystyka i rekreacja, sport. Bariery ekologiczne i możliwości.”
18 24.04.2017 „Lasy w Krakowie i Małopolsce. Gospodarka leśna a ekologia. Zdrowie i lasy.”
19 22.05.2017 „Uzdrowiska w Małopolsce. Stan aktualny – perspektywy rozwoju.”
20 26.06.2017 „Czy uprawy z GMO są remedium na niedostatek żywności na świecie?”
21 14.07.2017 „Finansowanie projektów i inwestycji ekologicznych.”
22 28.08.2017 „Budownictwo energooszczędne – Termomodernizacja – Możliwości finansowania.”
23 25.09.2017 „Przyroda – Humanizm –Patriotyzm”
24 23.10.2017 „Parki Narodowe w Małopolsce – stan aktualny i perspektywy rozwoju”
25 13.11.2017 „Czyste powietrze – zdrowe środowisko i ludzie”.
26 18.12.2017 „Problemy ekologiczne Tatrzańskiego Parku Narodowego”.
27 22.01.2018 „Gospodarka w obiegu zamkniętym (circular economy).”
28 26.02.2018 „Strategia rozwoju Miasta Krakowa”.
29 26.03.2018 „Co dalej z fluorem”.
30 19.04.2018 „Strategia walki ze smogiem”.
31 14.05.2018 „Polityka surowcowa, bogactwa naturalne, bariery ekologiczne”.
32 13.07.2018 „Finansowanie Ekologii”.
33 20.08.2018 „Zanieczyszczenie powietrza w ośrodkach przemysłowych i jego wpływ na zdrowie człowieka”.
34 24.09.2018 „CZŁOWIEK-PRZYRODA-MORALNOSĆ”.
35 22.10.2018 Obszary chronionych granic ingerencji.
36 19.11.2018 Jakie są granice ingerencji?
37 18.12.2018 Debata i spotkanie wigilijne PKE
38 21.01.2019 Program „Czyste Powietrze w Krakowie i regionie”, jak go realizować w mieście i w samorządach lokalnych. Zadania, bariery i możliwości finansowania.
39 18.02.2019 Elektro mobilność i ekologia

 

Publikacje

 • Problemy Ekologiczne Miasta Krakowa – zeszyt specjalny Wszib do nabycia w siedzibie Uczelni, Al. Kijowska 14
 • Debaty Rady Naukowej PKE (styczeń 2017- grudzień 2017) – zeszyt specjalny Wszib do nabycia w siedzibie Uczelni, Al. Kijowska 14
 • Debaty Rady Naukowej PKE (wrzesień 2015- grudzień 2016) – zeszyt specjalny Wszib do nabycia w siedzibie Uczelni, Al. Kijowska 14